ASKI HALATI İLE İLGİLİ HESAPLAMALAR;

Standart: EN81-20 (2014), EN81-50 (2014)

Firma Adı
Proje Adı/Referans/Tarih
Asansörün Tipi
Makinenin yeri
G: Motor/Makine makara dairesinden ne kadar aşağıda (m)
Asansörün Halat Askı Şekli
 
Q: Kabin anma yükü (Kg)
P: Kabin kütlesi (Kg)
V: Kabin anma hızı (m/s)
H: Seyir mesafesi (m)
Dt: Makine/Motor tahrik kasnağı çapı (mm)
Dp: Tahrik kasnağı hariç, diğer tüm kasnakların ortalama çapı (mm)
Ds: En küçük saptırma kasnağı çapı (mm)
dr: Halat çapı (mm)
ns: Halat sayısı (adet)

Halat Tipi
ms: Halat birim kütlesi (Kg/m)
Sh: Halatın en küçük kopma kuvveti (kN)
Halat için kasnak çaplarına uygun sertifika varsa işaretleyiniz
Sertifikaya göre kabul edilebilecek Sf değeri

nt: Flexible kablo sayisi(Adet)
mt: Flexible kablo birim kütlesi(Kg/m)
a: Acil frenleme duruş ivmesi (m/s2)
* Duruş ivmesi 0.50 m/sn2den az olmamaldır.
q: Karşı ağırlık denge faktörü (%)
Qover: Fazla yükleme faktörü (%)
my: Yükleme aracının kütlesi (Kg)
* Yükeme aracının kütlesi anma yükü (Q) içinde düşünülmemiş ise buradan giriniz.
Denge zinciri/halatı kompanzasyon oranı(%)
*Bu oranın %100 'e yakın olması motor verimi açısından faydalı olacaktır.
Denge zinciri/denge halatı toplamlarının birim kütlesi (= mc*nc) (Kg/m)
Mcomp: Denge zinciri yerine denge halatı ve halat gerdirme tertibatı kullanılmışsa, makaralar dahil gerdirme tertibatının kütlesi (EN 81-20:5.5.6.1) (Kg)

Kanal Tipi
Not:1 ; Standart EN 81-50 ; Madde 5.11.2.3.1.2 ; V kanal konusunda "Kanallara ilave bir sertleştirme işlemi uygulanmadığı durumlarda aşınma nedeniyle tahrik yeteneğinin azalmasını sınırlamak için kanalın alttan kesilmesi gereklidir." demektedir.
Böylece standart sertleştirlmiş V kanal ile sertleştirlmemiş V-alttan kesik kanala dikkat çekmiş ve bunlar için birer hesap metodu vermiştir. İlgili standart gerek "V-altı kesik-sertleştirilmiş" gerek "U-altı kesik-sertleştirilmiş" kanallar için diğerlerinde gösterdiği gibi açık bir hesap metodu göstermemektedir. Düşüncemiz gerek V, gerek U altı kesik kanallarda, sertleştirilebilir, bu kanalların ömrünün uzaması bakımından faydalıdır. Ne varki ileride yine aşınma söz konusu olacağından, bu tip kanallar sertleştirilmemiş kanal tipine döneceğinden, sertleştirilmiş altı kesik kanalların hesaplamalarının, ilgili sertleştirilmemiş kanalların hesap metodunda yapılması tarafımızca uygun görülmektedir.

γ: Tahrik kasnağı kanal açısı (derece)
* Kanal açısı hiç bir durumda V kanal için 35° den az olamaz.
* Kanal açısı hiç bir durumda U kanal için 25° den az olamaz.

β: Tahrik kasnağı alt kanal kesme açısı. (derece)
*Tüm altı kesik kanallar için, alt kanal kesme açısının (β) azami değeri 105° (1.83 radyan) den büyük olmamalıdır.
α: Halat sarım açısı. (derece)

  
Siteden Mesaj

Seçmiş olduğunuz ürün listeye eklenmiştir. Ürün seçmeye devam edebilir veya seçmiş olduğunu ürünleri kontrol edip bize göndermek için Makina Seçim ve Fiyat Çalışması'na gidebilirsiniz.


GRAVIT MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. - Tüm hakları saklıdır ® 2019

+90 (216) 466 4788 +90 (216) 415 4788
Tasarım : Ambiyans